אוכל לכלבים

שימורי קריסטופרוס בשר בקר וללבות 400 גרם

12.00

שימורי קריסטופרוס בשר עז 400 גרם

12.00

שימורי קריסטופרוס בשר פסיון 400 גרם

12.00

שימורי ראפי בשר כבש 400 גרם

12.00

שימורי ראפי פאטה הודו 400 גרם

12.00